رستوران استرالیایی که مشتریان آن باید حتما تفنگ داشته باشند!

در شهر پرت استرالیا رستورانی نزدیک اسکله وجود دارد که مشتریان آن از دست مرغ های دریایی آرامش ندارند چرا که این پرندگان دائما برای آنها مزاحمت ایجاد می کنند و به غذایشان ناخنک می زنند. توبی ایوانز مدیر این رستوران در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی راجع به راه حلی که برای این مشکل […]

1 2 3 36